# תכנון דרכים

Banner

תכנון גיאומטרי של תוואי הדרך, שיפועי הכביש, חתכים טיפוסיים לרוחב וחתך לאורך הדרך.