# תכניות חלוקה

Banner

לעיתים תכניות אינן קובעות את חלוקת הקרקע, ומותירות את החלוקה לשלב מאוחר יותר. לאחר אישור התכנית שאיננה כוללת חלוקה למגרשים (אלא רק קביעת יעודים, היקפי בניה ואופייה) לכן החברה א.קרשין מגישה לועדה המקומית תשריט חלוקה, ובה הצעה לחלק את השטח למגרשים.

לנו יש ניסיון של יותר מ-30 שנה בהגשת תכניות חלוקה לוועדות, נשמח לייעץ ולענות לכם לכל שאלה.