# תכניות מפורטות ועריכת תב"עות

Banner

# מה היא תכנית לצרכי רישום?

על פי פקודת הקרקעות (1943) חובה להעביר תכנית על כל קרקע שבה מתבצעים שינויים לצורכי רישום.

ועדת התכנון היא זאת שמבצעת את האישור הראשוני בכדי שכולם יוכלו להיות בטוחים שהתוכנית אינה סותרת תוכניות מחוזיות, ארציות. או תכניות בניין. צריכים לפחות 3 חתימות אשר מאשרות את המידע של השינויים וקבלת התוכנית ושהתכנית עצמה באמת כשירה לרישום – רק כך התכנית לצרכי רישום תהיה קבילה.

# מה היא תב"ע (תכנית בניין עיר)?

תוכנית מפורטת הינה תוכנית שבה יש רמת פירוט מספקת אשר מאפשרת להבין איזה מבנה אפשר לבנות על קרקע.

לרוב תוכנית זו תהיה התוכנית הכי נמוכה במדרג התוכניות כאשר מעלייה ישנן תוכניות אחרות כגון:

 • תוכנית מתאר מחוזית
 • תוכנית מתאר מקומית
 • תוכנית מתאר ארצית

# מה עוד נמצא במסגרת תכנית מפורטת?

 • גנים
 • בתי ספר
 • שטחים פתוחים
 • מקומות לצורכי דת
 • בריאות
 • תרבות
 • חניה
 • מקלטים
 • מחסנים ציבוריים

בתוכנית עצמה נקבע הגודל, השטח והמראה של כל סוג מבנה.