# נקודות בקרה GPS

Banner

לחברה יש מכשור GPS חדשני , שניתן באמצעותו למדוד ולאשר נקודות GPS בדרגות גבוהות , בהתאם לתקנות משרד מיפוי ישראל. כל המדידות מתקבלות כקובצי מחשב וכעותק קשיח וחתומות על ידי מודד מוסמך.