# מדידות לחישובי כמויות ונפחים

Banner

לחברת א.קרשין יש תוכנות מתקדמות ביותר בארץ ובעולם, א.קרשין מספקת מדידות ליזמים / קבלנים לצורך אמידת שטחים ונפחים רצויים.