# מדידות ותכניות להפקעות

Banner

החברה בולטת באיכות התכניות, יעילות ועמידה בלו"ז בתחום זה במיוחד.

החברה מבצעת מדידות למטרת ביצוע הפקעה (לשימוש הציבור כגון כבישים, מסילות ברזל), ובכלל האמור הכנת רקע גושים וחלקות באישור משרד מיפוי ישראל, עריכת בדיקת רקע סטטוטורית, עריכת בדיקת בעליות בקרקע, עריכת מדידה קרקעית, הכנת מפת הפקעה לצורכי אומדן, הכנת מפת הפקעות פרטנית, סימון גבולות הפקעה ראשוני, סימון גבולות לקראת תפיסה, סימון גבולות לקראת גידור, הכנת מפת עדות, עריכת והשלמת מדידות בהתאם לנדרש.